*Czy dziecko uczeszczało do Polskiej Szkoły?Ocena języka:
* Mowa
* Pisanie
* Czytanie
* Rozumienie

Zaangażowanie rodzicow

* oznacza pola, ktore należy wypelnić w formularzu